Hjemmesider
og webshops

bullseye-ikon

Har du brug for ny hjemmeside eller ny webshop?

INZITE tilbyder assistance til etablering af professionelle hjemmesider og/eller webshops til små og store danske virksomheder i primært Danmark. Nedenfor har vi kort beskrevet de væsentligste faser i forbindelse med et etableringsprojekt fra overvejelse til lanceret løsning.

Vi stiller vores kompetencer til rådighed for et uforpligtende afstemningsmøde med mål om at skabe en fælles forståelse for rammer og forventninger. Herpå udfærdiger vi et beskrivende oplæg med gennemskuelige estimater, som kan danne grundlag for en videre evaluering og beslutning hos dig.

Første skridt i en etableringsfase vil typisk være udformningen af et grafisk design. Vi udarbejder et første designforslag på baggrund af en afklarende snak mellem dig og grafiker om denne del specifikt. Dette udkast justeres efter almindelige korrekturgange indtil der foreligger en endelig godkendelse fra dig.

Når designet er godkendt, påbegynder vi opsætningen af WordPress-platform og indholdsskabeloner til de aftalte sider på løsningen. Herefter vil løsningen ligge klar til opbygning af indhold i form af tekster og billeder m.m. til de præsentationer, som den nye løsning skal rumme.

Efter færdigmeldt opbygning er siden klar til lancering. I forbindelse med denne sidste fase af etableringen foretages en række optimeringer i forhold til understøttede browsertyper og versioner m.m.

Efter lancering varetages eventuelle aftalte øvelser i relation til søgemaskineoptimering og andre tiltag af markedsføringsmæssig karakter.