Funktionelt
grafisk design

Design til tryk
og annoncering

Ring til Nina
på 96 47 40 40

Design til hjemmeside / Design til webshop

INZITE leverer grafisk design, som egner sig specifikt til moderne hjemmesider, og som er responsiv på alle mobilenheder. Et hensigtsmæssigt webdesign til en given løsning skal til en start respektere den menustruktur, som løsningen skal have - herunder den løbende udvikling som løsningen forventes at gennemgå. Om løsningen skal have en sidemenu eller en topmenu - og hvordan evt. undermenuer skal folde sig ud - bør således bero på en lavpraktisk vurdering af mængden af menupunkter og deres sammenhænge.

Når disse grundregler er iagttaget og respekteret går resten af designopgaven på at finde en linje, der matcher virksomhedens "personlighed" samt understøtter og motiverer brugerens navigation og konvertering på løsningen. 

Vi holder til i Nordjylland, helt præcist Dronninglund i Vendsyssel, der ligger små 20 km fra Aalborg - vi har ligeledes kontor i Tornby tæt ved Hjørring. Vi leverer designs til mange lokale kunder såvel som til kunder over alt i landet.   

Design til elektroniske nyhedsbreve

Opgaven med at designe og opsætte et elektronisk nyhedsbrev vil ikke kun afhænge af det ønskede indhold, men også af hvilket system man anvender. Der er således meget stor forskel på egenskaberne i denne type systemer.

På nogle systemer vil opgaven helt enkelt lyde på at designe og opsætte det, der svarer til en A4-side, mens andre systemer kan operere med forskellige målgrupper og/eller i flere lag. Fuld udnyttelse af den sidstnævnte type giver naturligvis også større muligheder for at udnytte grafiske virkemidler.

Design til tryk og print

Design af hele brevlinjer, eller enkeltelementer til tryk, ligger i naturlig forlængelse af INZITE´s primære fokus, som er design til online medierne. Vi tilbyder også højkvalitets print i de gængse formater. For en stor del af vores kunder betyder det, at INZITE dækker det totale behov for de markedsføringsmaterialer, der bringes i anvendelse i en moderne, digitaliseret hverdag.

Som en rationel bro mellem de to grafiske verdener, kan INZITE levere tekniske integrationer, som gør det muligt at producere tryk- eller printklare kataloger direkte på baggrund af dataudtræk fra f.eks. en webshop.

Fotografering og billedbehandling

Billedmaterialet udgør et bærende element i moderne online kommunikation - både når det anvendes til almindelig grafisk illustration, og når det anvendes som specifik person- eller produktinformation. En af hemmelighederne ved god online succes er, at man kombinerer korte, præcise tekster med "fortællende billeder".

INZITE hjælper dig meget gerne med eventuelle fotoopgaver og/eller efterbehandling af billeder. Vi har ikke fagligt uddannede fotografer i staben, men vi har en solid foto-erfaring og råder over professionelt udstyr.

Design til videopræsentationer

Efterhånden som online mediet er modnet, har brug af videoklip gjort et markant og virkningsfuldt indtog i den daglige informationsstrøm. Det er givet en tendens, som kun har set sin begyndelse. En vigtig egenskab ved videoklip er, at de virker autentiske og troværdige - også selv om den tekniske kvalitet er mangelfuld.

INZITE kan hjælpe med videooptagelse til - og klipning af professionelle præsentationer - og vi forestår ligeledes gerne mere impulsive her-og-nu optagelser, som med stort held kan anvendes i mere eller mindre rå form på Facebook og andre virale medier.