Konceptet

Inzites koncept

Helt bogstaveligt vil vi sikre kvalitet og handlekraft i alle stadier og facetter af din markedsføring. Og vi udfylder gerne en rolle som betroet "insider" under rammer som kan sammenlignes med et deltids ansættelses-forhold.

Idéen er, at indsigt og synergi gradvis bliver en kæmpe resultatmæssig gevinst, mens dine forpligtelser i forhold til et normalt ansættelsesforhold er lempet kraftigt.

I samspil med vores egen organisering giver konceptet os mulighed for at tilbyde præcis det vi ønsker - nemlig faglig topkvalitet til lave timepriser.

Dine fordele

Dine mest iøjnefaldende fordele er måske, at vi arbejder til branchens laveste timepriser. Gennem en fast outsourcing-aftale eller ved køb af klippekort kan vi således tilbyde en stærkt nedsat timepris. Men den mest interessante fordel er, at vi, med et løbende, proaktivt engagement, kan drive din markedsføring kvalificeret og gennemført fra A-Z.

En outsourcing er ikke betinget af en større mængde timer. Den kan lyde på alt fra 5 til 100 timer pr. måned.

Forudsætningen fra vores side er udelukkende, at vi kan planlægge og dermed effektivisere de timer, vi skal levere - og dermed optimere vores ressourceforbrug.

rawpixel-699806-unsplash

Lær os at kende først

Tillid og indbyrdes forståelse er grundelementer i et optimalt samarbejde. Vi tilbyder derfor en introduktionsaftale, som giver begge parter mulighed for at evaluere "kemien", inden vi tilrettelægger et mere permanent samarbejde. Den fungerer grundliggende som en almindelig outsourcing-aftale, men er forsynet med en udløbsdato fra start. Antallet af timer kan også her fastsættes frit.

Iøvrigt er også en almindelig outsourcing-aftale meget let opsigelig og med kort udløb, så du bliver under ingen omstændigheder stavnsbundet til INZITE.

Ring eller skriv til os, og lad os aftale et uforpligtende møde, hvor vi i fællesskab kan kigge nærmere på, hvordan vi kan optimere din markedsføring.

Outsourcing

Med en fast outsourcing-aftale kan vi planlægge vores tid meget præcist og rationelt - og dermed sikre dig en ekstrem lav timepris.

De vigtigste rammer:

 • Fast afsatte antal timer pr. måned
 • Timeantal kan justeres med måneds varsel
 • Registrering ned til 5 min. pr. gang
 • Fakturering en gang pr. måned
 • Evt. transporttid tæller som alm. timer
 • Outsourcing omfatter alle marketingydelser
 • Outsourcing omfatter ikke teknisk udvikling

Klippekort

Ved køb af helt traditionelt klippekort sikrer du dig ligeledes en kraftigt reduceret timepris.

De vigtigste rammer:

 • Prisen falder trinvis med antallet af timer
 • Klippekort under 50 timer faktureres forud
 • Klippekort over 50 timer kan faktureres i dele
 • Udløbstiden afhænger af opgaven
 • Registrering ned til 5 min. pr. gang

Anfordring

Du kan naturligvis også rekvirere INZITE´s assistance uden forudgående aftale.

De vigtigste rammer:

 • Der afregnes efter fuld timepris
 • Der afregnes pr. påbegyndt kvarter

Book et uforpligtende møde

Vi er altid klar til at holde et uforpligtende møde med dig om et fremtidigt samarbejde. Ring eller skriv til os, og lad os tage en snak om, hvad vi kan hjælpe din virksomhed med.

Scroll to Top